Baking & Snack - February 2020 - 5

°©º£†Ç†ŘźJ†q‚ÜŮS°ŮN”–ºź
1–ª†ÁźÕq–£q|£†ź=ªź†©qª‚

j²Îź²Î¥„ź~ˆź¼¿²„Θ¬’ź
²×ˆ¿źńź«˜¥¥˜²¬ź«˜¬˜ź~˜ÉˆÃź¼ˆ¿ź„sÞ
˜¬źsÃź¥˜ÉÉ¥ˆźsÃźńŅźØˆˆ£ÃŘź¬²ÉźńŅź«²¬É–ÃŚ
I¿²‘˜És~˜¥˜ÉÞź˜Ãźsź‘άɘ²¬ź²‘ź×²¥Î«ˆźs¬„ź«s¿’˜¬ŝźź
ÎÉź²¬¥ÞźÎɲŮs£ˆŸÃźPLI9U&9ƨźÉˆ–¬²¥²’Þź«sݘ«˜ãˆÃź~²É–ŝ
%ÇÁźÌª–¼Ì†ź}°ªÇ–ªÌ°ÌÁźÇ½qªÁº°½Çź©†}”qª–Á©ź†£–©–ªqdžÁźº½°‚Ì}ÇźÇ½qªÁ†½źqÇź†Õ†½ÜźÁÇq†ź°źÇ”†ź|q¡–ªźº½°}†ÁÁŘźźqª‚ź
֖ǔź–ÇŘźqªÜź½–Á¡ź°źº½°‚Ì}ÇźÖqÁdžŝźS”†źº½†}–Á–°ªŮ}°ªÇ½°££†‚ź°Õ†ªÁź°ªź°Ì½ź|q¡–ªź£–ª†Áźq£Á°ź|q¡†ź©°½†ź†Õ†ª£ÜŘźqª‚ź
|†–ªźÌ££Üźº½°½q©©q|£†Řź½†¼Ì–½†ź£†ÁÁźÇ–©†źÇ°źÁ֖Ç}”ź|†Çֆ†ªźº½°‚Ì}Çź½ÌªÁŝź%ª}½†‚–|£Üź}°©ºq}Çź
qª‚ź†–}–†ªÇŘźÌÇ°Ůq¡†ź|q¡–ªź£–ª†Áź°º†½qdžź–ªźqź½q}ǖ°ªź°źÇ”†źÁºq}†źqª‚źÌÁ†ź ÌÁÇźqź½q}ǖ°ªź
°źÇ”†ź†ª†½Üź°ź°Ç”†½źÇ†}”ª°£°–†ÁźŮźÌ½Ç”†½ź†ªÁ̽–ªźÜ°Ì½ź©q½–ªŝ

AUTO-BAKE
Plano, TX 75074
1-844-BAKE 411, option 4 (US)
1-469-464 5411, option 4 (Intl.)
www.auto-bake.com

BAKERY


http://www.auto-bake.com

Baking & Snack - February 2020

Table of Contents for the Digital Edition of Baking & Snack - February 2020

Baking & Snack - February 2020
Contents
Editorial - What can bread learn from the little black dress?
Newsfront
People/In Brief
2020 Baking Hall of Fame - The history makers
2020 BAKING HALL OF FAME - The teacher
2020 BAKING HALL OF FAME - The engineer
2020 BAKING HALL OF FAME - The architect
2020 BAKING HALL OF FAME - The helper
Industry Confi dence Survey - Weathering the storm
Kwik Trip - Land of opportunity
Donuts - A hole in one
Health and wellness - Impacting consumer health
Protein - Blend for balance
Probiotics - Good for the gut
Snack processing - Story of the decade
Pan glazing - Life in the fast lane
Depositing - Bull's-eye
Production management - ERP software 101
Trays & baskets - Stacked for food safety
Meeting preview: ABA - A gold mine of information
Events
Innovations - Contents
Featured innovation center
Ingredients & formulating
Equipment & packaging
Patents
New on the shelf
Marketplace
Ad index
New product spotlight
Baking & Snack - February 2020 - Baking & Snack - February 2020
Baking & Snack - February 2020 - Baking & Snack - February 2020
Baking & Snack - February 2020 - 2
Baking & Snack - February 2020 - 3
Baking & Snack - February 2020 - 4
Baking & Snack - February 2020 - 5
Baking & Snack - February 2020 - 6
Baking & Snack - February 2020 - Contents
Baking & Snack - February 2020 - 8
Baking & Snack - February 2020 - 9
Baking & Snack - February 2020 - Editorial - What can bread learn from the little black dress?
Baking & Snack - February 2020 - 11
Baking & Snack - February 2020 - 12
Baking & Snack - February 2020 - 13
Baking & Snack - February 2020 - Newsfront
Baking & Snack - February 2020 - 15
Baking & Snack - February 2020 - People/In Brief
Baking & Snack - February 2020 - 17
Baking & Snack - February 2020 - 18
Baking & Snack - February 2020 - 19
Baking & Snack - February 2020 - 20
Baking & Snack - February 2020 - 2020 Baking Hall of Fame - The history makers
Baking & Snack - February 2020 - 2020 BAKING HALL OF FAME - The teacher
Baking & Snack - February 2020 - 23
Baking & Snack - February 2020 - 2020 BAKING HALL OF FAME - The engineer
Baking & Snack - February 2020 - 25
Baking & Snack - February 2020 - 26
Baking & Snack - February 2020 - 2020 BAKING HALL OF FAME - The architect
Baking & Snack - February 2020 - 28
Baking & Snack - February 2020 - 2020 BAKING HALL OF FAME - The helper
Baking & Snack - February 2020 - 30
Baking & Snack - February 2020 - Industry Confi dence Survey - Weathering the storm
Baking & Snack - February 2020 - 32
Baking & Snack - February 2020 - 33
Baking & Snack - February 2020 - 34
Baking & Snack - February 2020 - 35
Baking & Snack - February 2020 - 36
Baking & Snack - February 2020 - 37
Baking & Snack - February 2020 - Kwik Trip - Land of opportunity
Baking & Snack - February 2020 - 39
Baking & Snack - February 2020 - 41
Baking & Snack - February 2020 - 40
Baking & Snack - February 2020 - 42
Baking & Snack - February 2020 - 43
Baking & Snack - February 2020 - 44
Baking & Snack - February 2020 - 45
Baking & Snack - February 2020 - 46
Baking & Snack - February 2020 - 47
Baking & Snack - February 2020 - 48
Baking & Snack - February 2020 - 49
Baking & Snack - February 2020 - 50
Baking & Snack - February 2020 - 51
Baking & Snack - February 2020 - 52
Baking & Snack - February 2020 - 53
Baking & Snack - February 2020 - Donuts - A hole in one
Baking & Snack - February 2020 - 55
Baking & Snack - February 2020 - 56
Baking & Snack - February 2020 - 57
Baking & Snack - February 2020 - 58
Baking & Snack - February 2020 - 59
Baking & Snack - February 2020 - 60
Baking & Snack - February 2020 - 61
Baking & Snack - February 2020 - 62
Baking & Snack - February 2020 - 63
Baking & Snack - February 2020 - 64
Baking & Snack - February 2020 - Health and wellness - Impacting consumer health
Baking & Snack - February 2020 - 66
Baking & Snack - February 2020 - 67
Baking & Snack - February 2020 - 68
Baking & Snack - February 2020 - 69
Baking & Snack - February 2020 - 70
Baking & Snack - February 2020 - Protein - Blend for balance
Baking & Snack - February 2020 - 72
Baking & Snack - February 2020 - 73
Baking & Snack - February 2020 - 74
Baking & Snack - February 2020 - 75
Baking & Snack - February 2020 - 76
Baking & Snack - February 2020 - 77
Baking & Snack - February 2020 - 78
Baking & Snack - February 2020 - 79
Baking & Snack - February 2020 - 80
Baking & Snack - February 2020 - Probiotics - Good for the gut
Baking & Snack - February 2020 - 82
Baking & Snack - February 2020 - 83
Baking & Snack - February 2020 - 84
Baking & Snack - February 2020 - 85
Baking & Snack - February 2020 - 86
Baking & Snack - February 2020 - 87
Baking & Snack - February 2020 - 88
Baking & Snack - February 2020 - Snack processing - Story of the decade
Baking & Snack - February 2020 - 90
Baking & Snack - February 2020 - 91
Baking & Snack - February 2020 - 92
Baking & Snack - February 2020 - 93
Baking & Snack - February 2020 - 94
Baking & Snack - February 2020 - 95
Baking & Snack - February 2020 - 96
Baking & Snack - February 2020 - 97
Baking & Snack - February 2020 - 98
Baking & Snack - February 2020 - Pan glazing - Life in the fast lane
Baking & Snack - February 2020 - 100
Baking & Snack - February 2020 - 101
Baking & Snack - February 2020 - 102
Baking & Snack - February 2020 - 103
Baking & Snack - February 2020 - 104
Baking & Snack - February 2020 - 105
Baking & Snack - February 2020 - 106
Baking & Snack - February 2020 - Depositing - Bull's-eye
Baking & Snack - February 2020 - 108
Baking & Snack - February 2020 - 109
Baking & Snack - February 2020 - 110
Baking & Snack - February 2020 - 111
Baking & Snack - February 2020 - 112
Baking & Snack - February 2020 - 113
Baking & Snack - February 2020 - 114
Baking & Snack - February 2020 - Production management - ERP software 101
Baking & Snack - February 2020 - 116
Baking & Snack - February 2020 - 117
Baking & Snack - February 2020 - 118
Baking & Snack - February 2020 - 119
Baking & Snack - February 2020 - 120
Baking & Snack - February 2020 - 121
Baking & Snack - February 2020 - 122
Baking & Snack - February 2020 - Trays & baskets - Stacked for food safety
Baking & Snack - February 2020 - 124
Baking & Snack - February 2020 - 125
Baking & Snack - February 2020 - 126
Baking & Snack - February 2020 - 127
Baking & Snack - February 2020 - 128
Baking & Snack - February 2020 - Meeting preview: ABA - A gold mine of information
Baking & Snack - February 2020 - Events
Baking & Snack - February 2020 - 131
Baking & Snack - February 2020 - 132
Baking & Snack - February 2020 - Innovations - Contents
Baking & Snack - February 2020 - Featured innovation center
Baking & Snack - February 2020 - 135
Baking & Snack - February 2020 - 136
Baking & Snack - February 2020 - Ingredients & formulating
Baking & Snack - February 2020 - 138
Baking & Snack - February 2020 - 139
Baking & Snack - February 2020 - Equipment & packaging
Baking & Snack - February 2020 - 141
Baking & Snack - February 2020 - 142
Baking & Snack - February 2020 - 143
Baking & Snack - February 2020 - 144
Baking & Snack - February 2020 - 145
Baking & Snack - February 2020 - 146
Baking & Snack - February 2020 - 147
Baking & Snack - February 2020 - Patents
Baking & Snack - February 2020 - 149
Baking & Snack - February 2020 - New on the shelf
Baking & Snack - February 2020 - 151
Baking & Snack - February 2020 - Marketplace
Baking & Snack - February 2020 - 153
Baking & Snack - February 2020 - 154
Baking & Snack - February 2020 - 155
Baking & Snack - February 2020 - 156
Baking & Snack - February 2020 - 157
Baking & Snack - February 2020 - 158
Baking & Snack - February 2020 - 159
Baking & Snack - February 2020 - 160
Baking & Snack - February 2020 - Ad index
Baking & Snack - February 2020 - New product spotlight
Baking & Snack - February 2020 - 163
Baking & Snack - February 2020 - 164
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/baking-snack-april-2021
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/baking-snack-march-2021
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/baking-snack-february-2021
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2020_12_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2020_11_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2020_10_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2020_09_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2020_08_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2020_07_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2020_06_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2020_05_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2020_04_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2020_03_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2020_02_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_12_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_11_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_10_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_09_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_08_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_07_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_06_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_05_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_04_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_03_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_02_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2018_12_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2018_11_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2018_10_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2018_09_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2018_08_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2018_07_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2018_06_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2018_05_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2018_04_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2018_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2018_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_05_02
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2007_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2007_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2007_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2007_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2007_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2007_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2007_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2007_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2007_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2007_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2005_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2005_11_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2005_10_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2005_09_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2005_08_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2005_07_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2005_06_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2005_05_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2005_04_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2005_03_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2005_02_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_12_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_11_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_10_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_09_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_08_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_07_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_06_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_05_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_04_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_03_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_02_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2003_12_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2003_11_01
https://www.nxtbookmedia.com