Baking & Snack - September 2019 - 61

ÙÄÝú½ĬĝĦĖŁƴĝúÄĻÄĝĦĖÄòħĝÄ
§ÓÄúĦĝÙ§ĺħĝÄ·ĖÄĦÝúÓĖĽÝÄúĦƖ

ƚƚƚĬú¶Ä§Ħ§¶òÄĝÄĖĺÝ·Äƚ
AĦĬú½Ł§ïÝúÓyăòĬĦÝăúĝƕĻÄĦ§ïĶ§ïÝúÓē§úēÄĖfăĖù§ú·ÄĝÄĖÝăĬĝòy. WÄ
cĖħĦĽyŁúova ĖÄòħĝħÓÄúĦĝĦăēĖoĺݽÄĦÙÄÄŀēÄĖĦÝĝÄƕĕĬ§òÝĦŁ§ú½½Ä½Ý·§ĦÝăú
ŁăĬ½ÄĝÄĖvÄƨÒĖăùĦÙÄĦÝùÄŁăĬĖēĖă½Ĭ·ĦĦăĬ·ÙÄĝĦÙÄē§úĦăĦÙÄĦÝùÄÝĦÝĝĖÄòħĝĽƚ

"ŀēÄĖĦÝĝÄ
ăúŌ½Äú·ÄÝú§ēĖă½Ĭ·ĦĝĦ§ĖĦĝĻÝĦÙĦĖĬĝĦÝúÓĦÙÄēÄăēòĶÄÙÝú½ÝĦƚ
ú½úăăúÄÙ§ĝùăĖÄÄŀēÄĖÝÄú·ÄĦÙ§úĦÙÄĝ·ÝÄúĦÝĝĦĝƕÄúÓÝúÄÄĖĝ
§ú½ĝ§òÄĝĦħù¶ÄÙÝú½yŁúăĺ§ƚ

;úúăĺ§ĦÝăú
–ĶĬÝòĦ§úÄĻēĖă½Ĭ·ĦÝăúÒ§·ÝòÝĦŁÒĖăùĦÙÄÓĖăĬú½ĬēĦăēĖăĺݽÄ
·ăúĝÝĝĦÄúĦƕÙÝÓÙƪĕĬ§òÝĦŁēĖă½Ĭ·Ħĝ§ú½ÄúĝĬĖÄŁăĬÓÄĦĦÙÄÄŀ§·Ħ
ĖÄòħĝħÓÄúĦŁăĬúÄĽƕĻÙÄúŁăĬúÄĽÝĦƚ

1ÝòĬú½Ł

rÄĝēăúĝݶÝòÝĦŁ
VăăúÄïúăĻĝƕăĖ·§ĖÄĝƕ§¶ăĬĦ¶§ïÄĖÝÄĝòÝïÄĬú½Ł§ïÝúÓyăòĬĦÝăúĝƚ
;ÒŁăĬĖ½§ŁÝĝħĝÝÄĖ§ú½ŁăĬĖ¶§ïÄĖŁĖĬúĝĝùăăĦÙÄĖƪĻÄƴĺĽăúÄăĬĖìă¶.
614.300.1081 | info@synovaoil.com | synovaoil.com
Ĭú½Ł§ïÝúÓyăòĬĦÝăúĝƔùÄĖÝ·§úo§úǞÙÝ·§ÓăUÄĦ§òòÝ·ǞĬĖ§yÙÝÄò½Ǟo§ú1òăǞrǞyÙ§ÒÒÄĖǞyŁúăĺ§


https://www.linkedin.com/company/bundybakingsolutions https://www.facebook.com/bundybakingsolutions/ http://www.synovaoil.com

Baking & Snack - September 2019

Table of Contents for the Digital Edition of Baking & Snack - September 2019

Baking & Snack - September 2019
Contents
Contents
Editorial - Bringing it all to life
Newsfront - Hostess relocating headquarters to Kansas
Martin’s ramps up retail offerings in Canada
Atlas finalizes deal for TreeHouse snacks business
News - Atlas finalizes deal for TreeHouse snacks business
The Hershey Co. invests in snack bar company
Ingredion increasing focus on plant-based proteins
Kraft Heinz to cut 400 jobs
Cain Food Industries names new president, CEO
Rich Products acquires Christie Cookie
AIB International ending projects at headquarters
In memoriam
People/In Brief
Employee Safety - ZEROING IN ON SAFETY
Gold Standard Baking - going for the GOLD
Building a team starts with character
International Series: Middle East - transcending CONTINENTS
Middle East food-based events deliver market opportunities
Assessing the trends down in Africa
Fats & Oils - Beyond FUNCTIONALITY
Plant-Based Protein - alternate routes to PROTEIN
INDUSTRY INSIGHT - TIED TO WORKFORCE
Mixing - TOTALLY MIXED UP
Making it shine by design
Sweet Goods Technology - INNER Beauty
Dividers - DIVIDED by SPEED
A consistently divisive delivery
Run to Failure - RUNNING ON EMPTY
Where proper maintenance begins … and where it’s going
Robotics - the REPLACEMENTS
Events
Featured Innovation Center
Ingredients & Formulating
Equipment & Packaging
Patents
New on the Shelf
MARKETPLACE
AD INDEX
NEW PRODUCT SPOTLIGHT
Baking & Snack - September 2019 - Baking & Snack - September 2019
Baking & Snack - September 2019 - Baking & Snack - September 2019
Baking & Snack - September 2019 - 2
Baking & Snack - September 2019 - 3
Baking & Snack - September 2019 - 4
Baking & Snack - September 2019 - 5
Baking & Snack - September 2019 - 6
Baking & Snack - September 2019 - 7
Baking & Snack - September 2019 - 8
Baking & Snack - September 2019 - Contents
Baking & Snack - September 2019 - 10
Baking & Snack - September 2019 - Contents
Baking & Snack - September 2019 - Editorial - Bringing it all to life
Baking & Snack - September 2019 - 13
Baking & Snack - September 2019 - 14
Baking & Snack - September 2019 - 15
Baking & Snack - September 2019 - Atlas finalizes deal for TreeHouse snacks business
Baking & Snack - September 2019 - 17
Baking & Snack - September 2019 - Kraft Heinz to cut 400 jobs
Baking & Snack - September 2019 - 19
Baking & Snack - September 2019 - In memoriam
Baking & Snack - September 2019 - People/In Brief
Baking & Snack - September 2019 - Employee Safety - ZEROING IN ON SAFETY
Baking & Snack - September 2019 - 23
Baking & Snack - September 2019 - 24
Baking & Snack - September 2019 - 25
Baking & Snack - September 2019 - 26
Baking & Snack - September 2019 - 27
Baking & Snack - September 2019 - 28
Baking & Snack - September 2019 - 29
Baking & Snack - September 2019 - Gold Standard Baking - going for the GOLD
Baking & Snack - September 2019 - 31
Baking & Snack - September 2019 - 32
Baking & Snack - September 2019 - 33
Baking & Snack - September 2019 - 34
Baking & Snack - September 2019 - Building a team starts with character
Baking & Snack - September 2019 - 36
Baking & Snack - September 2019 - 37
Baking & Snack - September 2019 - 38
Baking & Snack - September 2019 - 39
Baking & Snack - September 2019 - 40
Baking & Snack - September 2019 - 41
Baking & Snack - September 2019 - 42
Baking & Snack - September 2019 - 43
Baking & Snack - September 2019 - 44
Baking & Snack - September 2019 - International Series: Middle East - transcending CONTINENTS
Baking & Snack - September 2019 - Middle East food-based events deliver market opportunities
Baking & Snack - September 2019 - 47
Baking & Snack - September 2019 - 48
Baking & Snack - September 2019 - 49
Baking & Snack - September 2019 - Assessing the trends down in Africa
Baking & Snack - September 2019 - 51
Baking & Snack - September 2019 - 52
Baking & Snack - September 2019 - 53
Baking & Snack - September 2019 - 54
Baking & Snack - September 2019 - Fats & Oils - Beyond FUNCTIONALITY
Baking & Snack - September 2019 - 56
Baking & Snack - September 2019 - 57
Baking & Snack - September 2019 - 58
Baking & Snack - September 2019 - 59
Baking & Snack - September 2019 - 60
Baking & Snack - September 2019 - 61
Baking & Snack - September 2019 - 62
Baking & Snack - September 2019 - 63
Baking & Snack - September 2019 - 64
Baking & Snack - September 2019 - 65
Baking & Snack - September 2019 - 66
Baking & Snack - September 2019 - Plant-Based Protein - alternate routes to PROTEIN
Baking & Snack - September 2019 - 68
Baking & Snack - September 2019 - 69
Baking & Snack - September 2019 - 70
Baking & Snack - September 2019 - 71
Baking & Snack - September 2019 - 72
Baking & Snack - September 2019 - 73
Baking & Snack - September 2019 - 74
Baking & Snack - September 2019 - 75
Baking & Snack - September 2019 - 76
Baking & Snack - September 2019 - INDUSTRY INSIGHT - TIED TO WORKFORCE
Baking & Snack - September 2019 - 78
Baking & Snack - September 2019 - Mixing - TOTALLY MIXED UP
Baking & Snack - September 2019 - 80
Baking & Snack - September 2019 - 81
Baking & Snack - September 2019 - 82
Baking & Snack - September 2019 - 83
Baking & Snack - September 2019 - 84
Baking & Snack - September 2019 - 85
Baking & Snack - September 2019 - Making it shine by design
Baking & Snack - September 2019 - 87
Baking & Snack - September 2019 - 88
Baking & Snack - September 2019 - 89
Baking & Snack - September 2019 - 90
Baking & Snack - September 2019 - Sweet Goods Technology - INNER Beauty
Baking & Snack - September 2019 - 92
Baking & Snack - September 2019 - 93
Baking & Snack - September 2019 - 94
Baking & Snack - September 2019 - 95
Baking & Snack - September 2019 - 96
Baking & Snack - September 2019 - 97
Baking & Snack - September 2019 - 98
Baking & Snack - September 2019 - Dividers - DIVIDED by SPEED
Baking & Snack - September 2019 - 100
Baking & Snack - September 2019 - 101
Baking & Snack - September 2019 - 102
Baking & Snack - September 2019 - 103
Baking & Snack - September 2019 - A consistently divisive delivery
Baking & Snack - September 2019 - 105
Baking & Snack - September 2019 - 106
Baking & Snack - September 2019 - Run to Failure - RUNNING ON EMPTY
Baking & Snack - September 2019 - 108
Baking & Snack - September 2019 - Where proper maintenance begins … and where it’s going
Baking & Snack - September 2019 - 110
Baking & Snack - September 2019 - 111
Baking & Snack - September 2019 - 112
Baking & Snack - September 2019 - 113
Baking & Snack - September 2019 - 114
Baking & Snack - September 2019 - Robotics - the REPLACEMENTS
Baking & Snack - September 2019 - 116
Baking & Snack - September 2019 - 117
Baking & Snack - September 2019 - 118
Baking & Snack - September 2019 - 119
Baking & Snack - September 2019 - Events
Baking & Snack - September 2019 - 121
Baking & Snack - September 2019 - 122
Baking & Snack - September 2019 - 123
Baking & Snack - September 2019 - Featured Innovation Center
Baking & Snack - September 2019 - 125
Baking & Snack - September 2019 - Ingredients & Formulating
Baking & Snack - September 2019 - 127
Baking & Snack - September 2019 - Equipment & Packaging
Baking & Snack - September 2019 - 129
Baking & Snack - September 2019 - 130
Baking & Snack - September 2019 - 131
Baking & Snack - September 2019 - Patents
Baking & Snack - September 2019 - 133
Baking & Snack - September 2019 - New on the Shelf
Baking & Snack - September 2019 - 135
Baking & Snack - September 2019 - MARKETPLACE
Baking & Snack - September 2019 - 137
Baking & Snack - September 2019 - 138
Baking & Snack - September 2019 - 139
Baking & Snack - September 2019 - 140
Baking & Snack - September 2019 - 141
Baking & Snack - September 2019 - 142
Baking & Snack - September 2019 - 143
Baking & Snack - September 2019 - 144
Baking & Snack - September 2019 - AD INDEX
Baking & Snack - September 2019 - NEW PRODUCT SPOTLIGHT
Baking & Snack - September 2019 - 147
Baking & Snack - September 2019 - 148
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/baking-snack-october-2021
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/baking-snack-september-2021
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/baking-snack-august-2021
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/baking-snack-july-2021
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/baking-snack-june-2021
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/baking-snack-may-2021
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/baking-snack-april-2021
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/baking-snack-march-2021
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/baking-snack-february-2021
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2020_12_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2020_11_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2020_10_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2020_09_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2020_08_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2020_07_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2020_06_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2020_05_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2020_04_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2020_03_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2020_02_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_12_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_11_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_10_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_09_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_08_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_07_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_06_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_05_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_04_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_03_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_02_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2018_12_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2018_11_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2018_10_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2018_09_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2018_08_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2018_07_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2018_06_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2018_05_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2018_04_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2018_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2018_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_05_02
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2007_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2007_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2007_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2007_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2007_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2007_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2007_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2007_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2007_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2007_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2005_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2005_11_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2005_10_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2005_09_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2005_08_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2005_07_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2005_06_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2005_05_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2005_04_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2005_03_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2005_02_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_12_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_11_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_10_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_09_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_08_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_07_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_06_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_05_01
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_04_01
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_03_01
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_02_01
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2003_12_01
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2003_11_01
https://www.nxtbookmedia.com