Baking & Snack - July 2019 - 6

The industry's newest release
agents have a secret ingredient...

ăăĦÙƙřŘŚŔ

...unbeatable service.
AĦĬú½Ł§ïÝúÓyăòĬĦÝăúĝƕĻÄĦ§ïĶ§ïÝúÓē§úēÄĖfăĖù§ú·ÄĝÄĖÝăĬĝòy. WÄ
cĖħĦĽyŁúova ĖÄòħĝħÓÄúĦĝĦăēĖoĺݽÄĦÙÄÄŀēÄĖĦÝĝÄƕĕĬ§òÝĦŁ§ú½½Ä½Ý·§ĦÝăú
ŁăĬ½ÄĝÄĖvÄƨÒĖăùĦÙÄĦÝùÄŁăĬĖēĖă½Ĭ·ĦĦăĬ·ÙÄĝĦÙÄē§úĦăĦÙÄĦÝùÄÝĦÝĝĖÄòħĝĽƚ

Expertise
ăúŌ½Äú·ÄÝú§ēĖă½Ĭ·ĦĝĦ§ĖĦĝĻÝĦÙĦĖĬĝĦÝúÓĦÙÄēÄăēòĶÄÙÝú½ÝĦƚ
ú½úăăúÄÙ§ĝùăĖÄÄŀēÄĖÝÄú·ÄĦÙ§úĦÙÄĝ·ÝÄúĦÝĝĦĝƕÄúÓÝúÄÄĖĝ
§ú½ĝ§òÄĝĦħù¶ÄÙÝú½yŁúăĺ§ƚ

Innovation
–ĶĬÝòĦ§úÄĻēĖă½Ĭ·ĦÝăúÒ§·ÝòÝĦŁÒĖăùĦÙÄÓĖăĬú½ĬēĦăēĖăĺݽÄ
·ăúĝÝĝĦÄúĦƕÙÝÓÙƪĕĬ§òÝĦŁēĖă½Ĭ·Ħĝ§ú½ÄúĝĬĖÄŁăĬÓÄĦĦÙÄÄŀ§·Ħ
ĖÄòħĝħÓÄúĦŁăĬúÄĽƕĻÙÄúŁăĬúÄĽÝĦƚ

Gil Bundy

Responsibility
VăăúÄïúăĻĝƕăĖ·§ĖÄĝƕ§¶ăĬĦ¶§ïÄĖÝÄĝòÝïÄĬú½Ł§ïÝúÓyăòĬĦÝăúĝƚ
;ÒŁăĬĖ½§ŁÝĝħĝÝÄĖ§ú½ŁăĬĖ¶§ïÄĖŁĖĬúĝĝùăăĦÙÄĖƪĻÄƴĺĽăúÄăĬĖìă¶.
614.300.1081 | info@synovaoil.com | synovaoil.com
Bundy Baking Solutions: ùÄĖÝ·§úo§úǞÙÝ·§ÓăUÄĦ§òòÝ·ǞĬĖ§yÙÝÄò½Ǟo§ú1òăǞrǞyÙ§ÒÒÄĖǞyŁúăĺ§


http://www.ibie2019.com https://www.facebook.com/bundybakingsolutions/ https://www.linkedin.com/company/bundybakingsolutions http://www.synovaoil.com

Baking & Snack - July 2019

Table of Contents for the Digital Edition of Baking & Snack - July 2019

Baking & Snack - July 2019
Contents
Contents
Editorial - The collegiality of baking
Newsfront - Consumer insights reframe snacking for Mondelez
Pepperidge looks to ‘unleash the growth’ in Goldfish
DowDuPont merging two business units
News - BEMA announces 2019 board executives
Rich Hoskins recieves lifetime achievement award
Context becoming critical for food additives
In Memoriam
Arnott’s begins construction on $45 million warehouse
People/In Brief
Food Safety Series - farm-to-fork FOOD SAFETY
IBIE Committee Roundtable - EVOLVING WITH THE TIMES
Bud’s Best Cookies - THE RIGHT STUFF
The magic of tray loading
One connection can chart a company’s course
International Series: Asia - SEA OF CHANGE
Where’s the growth throughout Asia?
Gums and Stabilizers - PRESERVING APPEAL
Fortification - an EXTRA BOOST
Bar Technology - breaking down BARRIERS
Conveyors - ENSURING SAFE TRAVELS
Playing it safe with acetal belting
Moulders - Shaped for Control
Inline Quality Control - AS FAR AS IT CAN SEE
FSMA advances X-ray, vision systems
INDUSTRY INSIGHT - SUCCESSFUL PROJECTS
Meeting Preview: IBIE - Totally Immersed
Meeting Preview: AACCI - READY TO MINGLE
Events
Featured Innovation Center
Ingredients & Formulating
Equipment & Packaging
Patents
New on the Shelf
MARKETPLACE
AD INDEX
Baking & Snack - July 2019 - Baking & Snack - July 2019
Baking & Snack - July 2019 - Baking & Snack - July 2019
Baking & Snack - July 2019 - FC - 1
Baking & Snack - July 2019 - FC - 2
Baking & Snack - July 2019 - 2
Baking & Snack - July 2019 - 3
Baking & Snack - July 2019 - 4
Baking & Snack - July 2019 - 5
Baking & Snack - July 2019 - 6
Baking & Snack - July 2019 - 7
Baking & Snack - July 2019 - 8
Baking & Snack - July 2019 - Contents
Baking & Snack - July 2019 - 10
Baking & Snack - July 2019 - Contents
Baking & Snack - July 2019 - Editorial - The collegiality of baking
Baking & Snack - July 2019 - Pepperidge looks to ‘unleash the growth’ in Goldfish
Baking & Snack - July 2019 - DowDuPont merging two business units
Baking & Snack - July 2019 - 15
Baking & Snack - July 2019 - In Memoriam
Baking & Snack - July 2019 - People/In Brief
Baking & Snack - July 2019 - 18
Baking & Snack - July 2019 - Food Safety Series - farm-to-fork FOOD SAFETY
Baking & Snack - July 2019 - 20
Baking & Snack - July 2019 - 21
Baking & Snack - July 2019 - 22
Baking & Snack - July 2019 - 23
Baking & Snack - July 2019 - 24
Baking & Snack - July 2019 - 25
Baking & Snack - July 2019 - 26
Baking & Snack - July 2019 - IBIE Committee Roundtable - EVOLVING WITH THE TIMES
Baking & Snack - July 2019 - 28
Baking & Snack - July 2019 - 29
Baking & Snack - July 2019 - 30
Baking & Snack - July 2019 - 31
Baking & Snack - July 2019 - Bud’s Best Cookies - THE RIGHT STUFF
Baking & Snack - July 2019 - 33
Baking & Snack - July 2019 - 34
Baking & Snack - July 2019 - 35
Baking & Snack - July 2019 - 36
Baking & Snack - July 2019 - 37
Baking & Snack - July 2019 - The magic of tray loading
Baking & Snack - July 2019 - 39
Baking & Snack - July 2019 - 40
Baking & Snack - July 2019 - 41
Baking & Snack - July 2019 - One connection can chart a company’s course
Baking & Snack - July 2019 - 43
Baking & Snack - July 2019 - International Series: Asia - SEA OF CHANGE
Baking & Snack - July 2019 - 45
Baking & Snack - July 2019 - 46
Baking & Snack - July 2019 - 47
Baking & Snack - July 2019 - Where’s the growth throughout Asia?
Baking & Snack - July 2019 - 49
Baking & Snack - July 2019 - 50
Baking & Snack - July 2019 - Gums and Stabilizers - PRESERVING APPEAL
Baking & Snack - July 2019 - 52
Baking & Snack - July 2019 - 53
Baking & Snack - July 2019 - 54
Baking & Snack - July 2019 - 55
Baking & Snack - July 2019 - 56
Baking & Snack - July 2019 - 57
Baking & Snack - July 2019 - 58
Baking & Snack - July 2019 - 59
Baking & Snack - July 2019 - 60
Baking & Snack - July 2019 - Fortification - an EXTRA BOOST
Baking & Snack - July 2019 - 62
Baking & Snack - July 2019 - 63
Baking & Snack - July 2019 - 64
Baking & Snack - July 2019 - 65
Baking & Snack - July 2019 - 66
Baking & Snack - July 2019 - 67
Baking & Snack - July 2019 - 68
Baking & Snack - July 2019 - Bar Technology - breaking down BARRIERS
Baking & Snack - July 2019 - 70
Baking & Snack - July 2019 - 71
Baking & Snack - July 2019 - 72
Baking & Snack - July 2019 - 73
Baking & Snack - July 2019 - 74
Baking & Snack - July 2019 - 75
Baking & Snack - July 2019 - 76
Baking & Snack - July 2019 - 77
Baking & Snack - July 2019 - 78
Baking & Snack - July 2019 - Conveyors - ENSURING SAFE TRAVELS
Baking & Snack - July 2019 - 80
Baking & Snack - July 2019 - 81
Baking & Snack - July 2019 - 82
Baking & Snack - July 2019 - Playing it safe with acetal belting
Baking & Snack - July 2019 - 84
Baking & Snack - July 2019 - 85
Baking & Snack - July 2019 - 86
Baking & Snack - July 2019 - Moulders - Shaped for Control
Baking & Snack - July 2019 - 88
Baking & Snack - July 2019 - 89
Baking & Snack - July 2019 - 90
Baking & Snack - July 2019 - 91
Baking & Snack - July 2019 - 92
Baking & Snack - July 2019 - 93
Baking & Snack - July 2019 - 94
Baking & Snack - July 2019 - 95
Baking & Snack - July 2019 - 96
Baking & Snack - July 2019 - 97
Baking & Snack - July 2019 - 98
Baking & Snack - July 2019 - Inline Quality Control - AS FAR AS IT CAN SEE
Baking & Snack - July 2019 - FSMA advances X-ray, vision systems
Baking & Snack - July 2019 - 101
Baking & Snack - July 2019 - 102
Baking & Snack - July 2019 - 103
Baking & Snack - July 2019 - 104
Baking & Snack - July 2019 - INDUSTRY INSIGHT - SUCCESSFUL PROJECTS
Baking & Snack - July 2019 - 106
Baking & Snack - July 2019 - Meeting Preview: IBIE - Totally Immersed
Baking & Snack - July 2019 - 108
Baking & Snack - July 2019 - 109
Baking & Snack - July 2019 - 110
Baking & Snack - July 2019 - Meeting Preview: AACCI - READY TO MINGLE
Baking & Snack - July 2019 - Events
Baking & Snack - July 2019 - 113
Baking & Snack - July 2019 - 114
Baking & Snack - July 2019 - 115
Baking & Snack - July 2019 - Featured Innovation Center
Baking & Snack - July 2019 - 117
Baking & Snack - July 2019 - Ingredients & Formulating
Baking & Snack - July 2019 - 119
Baking & Snack - July 2019 - Equipment & Packaging
Baking & Snack - July 2019 - 121
Baking & Snack - July 2019 - 122
Baking & Snack - July 2019 - 123
Baking & Snack - July 2019 - Patents
Baking & Snack - July 2019 - 125
Baking & Snack - July 2019 - New on the Shelf
Baking & Snack - July 2019 - 127
Baking & Snack - July 2019 - MARKETPLACE
Baking & Snack - July 2019 - 129
Baking & Snack - July 2019 - 130
Baking & Snack - July 2019 - 131
Baking & Snack - July 2019 - 132
Baking & Snack - July 2019 - 133
Baking & Snack - July 2019 - 134
Baking & Snack - July 2019 - 135
Baking & Snack - July 2019 - 136
Baking & Snack - July 2019 - AD INDEX
Baking & Snack - July 2019 - 138
Baking & Snack - July 2019 - 139
Baking & Snack - July 2019 - 140
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/baking-snack-october-2021
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/baking-snack-september-2021
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/baking-snack-august-2021
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/baking-snack-july-2021
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/baking-snack-june-2021
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/baking-snack-may-2021
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/baking-snack-april-2021
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/baking-snack-march-2021
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/baking-snack-february-2021
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2020_12_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2020_11_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2020_10_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2020_09_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2020_08_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2020_07_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2020_06_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2020_05_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2020_04_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2020_03_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2020_02_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_12_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_11_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_10_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_09_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_08_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_07_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_06_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_05_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_04_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_03_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_02_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2018_12_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2018_11_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2018_10_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2018_09_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2018_08_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2018_07_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2018_06_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2018_05_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2018_04_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2018_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2018_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_05_02
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2007_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2007_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2007_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2007_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2007_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2007_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2007_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2007_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2007_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2007_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2005_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2005_11_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2005_10_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2005_09_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2005_08_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2005_07_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2005_06_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2005_05_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2005_04_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2005_03_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2005_02_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_12_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_11_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_10_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_09_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_08_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_07_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_06_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_05_01
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_04_01
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_03_01
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_02_01
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2003_12_01
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2003_11_01
https://www.nxtbookmedia.com