Baking & Snack - June 2019 - 13

The industry's newest release
agents have a secret ingredient...

ăăĦÙƙřŘŚŔ

...unbeatable service.
AĦĬú½Ł§ïÝúÓyăòĬĦÝăúĝƕĻÄĦ§ïĶ§ïÝúÓē§úēÄĖfăĖù§ú·ÄĝÄĖÝăĬĝòy. WÄ
cĖħĦĽyŁúova ĖÄòħĝħÓÄúĦĝĦăēĖoĺݽÄĦÙÄÄŀēÄĖĦÝĝÄƕĕĬ§òÝĦŁ§ú½½Ä½Ý·§ĦÝăú
ŁăĬ½ÄĝÄĖvÄƨÒĖăùĦÙÄĦÝùÄŁăĬĖēĖă½Ĭ·ĦĦăĬ·ÙÄĝĦÙÄē§úĦăĦÙÄĦÝùÄÝĦÝĝĖÄòħĝĽƚ

Expertise
ăúŌ½Äú·ÄÝú§ēĖă½Ĭ·ĦĝĦ§ĖĦĝĻÝĦÙĦĖĬĝĦÝúÓĦÙÄēÄăēòĶÄÙÝú½ÝĦƚ
ú½úăăúÄÙ§ĝùăĖÄÄŀēÄĖÝÄú·ÄĦÙ§úĦÙÄĝ·ÝÄúĦÝĝĦĝƕÄúÓÝúÄÄĖĝ
§ú½ĝ§òÄĝĦħù¶ÄÙÝú½yŁúăĺ§ƚ

Innovation
–ĶĬÝòĦ§úÄĻēĖă½Ĭ·ĦÝăúÒ§·ÝòÝĦŁÒĖăùĦÙÄÓĖăĬú½ĬēĦăēĖăĺݽÄ
·ăúĝÝĝĦÄúĦƕÙÝÓÙƪĕĬ§òÝĦŁēĖă½Ĭ·Ħĝ§ú½ÄúĝĬĖÄŁăĬÓÄĦĦÙÄÄŀ§·Ħ
ĖÄòħĝħÓÄúĦŁăĬúÄĽƕĻÙÄúŁăĬúÄĽÝĦƚ

Gil Bundy

Responsibility
VăăúÄïúăĻĝƕăĖ·§ĖÄĝƕ§¶ăĬĦ¶§ïÄĖÝÄĝòÝïÄĬú½Ł§ïÝúÓyăòĬĦÝăúĝƚ
;ÒŁăĬĖ½§ŁÝĝħĝÝÄĖ§ú½ŁăĬĖ¶§ïÄĖŁĖĬúĝĝùăăĦÙÄĖƪĻÄƴĺĽăúÄăĬĖìă¶.
614.300.1081 | info@synovaoil.com | synovaoil.com
Bundy Baking Solutions: ùÄĖÝ·§úo§úǞÙÝ·§ÓăUÄĦ§òòÝ·ǞĬĖ§yÙÝÄò½Ǟo§ú1òăǞrǞyÙ§ÒÒÄĖǞyŁúăĺ§


http://www.ibie2019.com http://www.synovaoil.com

Baking & Snack - June 2019

Table of Contents for the Digital Edition of Baking & Snack - June 2019

Baking & Snack - June 2019
Contents
Contents
Editorial - A rising tide floats all boats
Newsfront - Oreo connects with young consumers
Flowers CEO discusses the future and Project Centennial
News - Bühler opens CUBIC innovation campus
Nestle USA to exit pizza DSD network
PepsiCo UK launches taste guarantee promotion
Mondelez, Bimbo keeping an eye on CBD
Hostess moving main distribution center to Kansas
In Brief/People
Food Safety Series - PROTECT AGAINST PATHOGENS
Doughnut Peddler - GO EAST, YOUNG MAN
Custom metalwork for signature donuts
Smith family values still guide the company
International Series: Latin America - BRIDGING THE CULTURAL CROSSROAD
Warning labels fuel broader array of health initiatives
Enzymes - A RECURRING REACTION
Inclusions - ENGAGING THE SENSES
TECHNICALLY SPEAKING - ON THE WIND
Cracker Technology - BALANCED CONTROL
Spraying on target
Mixing - ZEN AND THE ART OF MIXING
Icing and Glazing - SMOOTH AS SILK
Line Isolation - HOLD THE LINE
Weighing and Scaling - CONSISTENT ACCURACY
SANITATION STRATEGIES - SOLVE FOR X
Meeting Preview: IBIE - PERFECTING ARTISAN
IBIE Artisan Education
Meeting Preview: Pack Expo - PINNACLE OF PACKAGING
Events
Featured Innovation Center
Ingredients & Formulating
Equipment & Packaging
Patents
New on the Shelf
MARKETPLACE
AD INDEX
NEW PRODUCT SPOTLIGHT
Baking & Snack - June 2019 - Baking & Snack - June 2019
Baking & Snack - June 2019 - Baking & Snack - June 2019
Baking & Snack - June 2019 - 2
Baking & Snack - June 2019 - 3
Baking & Snack - June 2019 - 4
Baking & Snack - June 2019 - 5
Baking & Snack - June 2019 - 6
Baking & Snack - June 2019 - 7
Baking & Snack - June 2019 - 8
Baking & Snack - June 2019 - Contents
Baking & Snack - June 2019 - 10
Baking & Snack - June 2019 - Contents
Baking & Snack - June 2019 - Editorial - A rising tide floats all boats
Baking & Snack - June 2019 - 13
Baking & Snack - June 2019 - 14
Baking & Snack - June 2019 - 15
Baking & Snack - June 2019 - Flowers CEO discusses the future and Project Centennial
Baking & Snack - June 2019 - 17
Baking & Snack - June 2019 - Mondelez, Bimbo keeping an eye on CBD
Baking & Snack - June 2019 - In Brief/People
Baking & Snack - June 2019 - Food Safety Series - PROTECT AGAINST PATHOGENS
Baking & Snack - June 2019 - 21
Baking & Snack - June 2019 - 22
Baking & Snack - June 2019 - 23
Baking & Snack - June 2019 - 24
Baking & Snack - June 2019 - 25
Baking & Snack - June 2019 - 26
Baking & Snack - June 2019 - 27
Baking & Snack - June 2019 - 28
Baking & Snack - June 2019 - 29
Baking & Snack - June 2019 - Doughnut Peddler - GO EAST, YOUNG MAN
Baking & Snack - June 2019 - 31
Baking & Snack - June 2019 - 32
Baking & Snack - June 2019 - 33
Baking & Snack - June 2019 - 34
Baking & Snack - June 2019 - 35
Baking & Snack - June 2019 - Custom metalwork for signature donuts
Baking & Snack - June 2019 - 37
Baking & Snack - June 2019 - 38
Baking & Snack - June 2019 - Smith family values still guide the company
Baking & Snack - June 2019 - 40
Baking & Snack - June 2019 - 41
Baking & Snack - June 2019 - 42
Baking & Snack - June 2019 - International Series: Latin America - BRIDGING THE CULTURAL CROSSROAD
Baking & Snack - June 2019 - 44
Baking & Snack - June 2019 - 45
Baking & Snack - June 2019 - 46
Baking & Snack - June 2019 - Warning labels fuel broader array of health initiatives
Baking & Snack - June 2019 - 48
Baking & Snack - June 2019 - 49
Baking & Snack - June 2019 - 50
Baking & Snack - June 2019 - Enzymes - A RECURRING REACTION
Baking & Snack - June 2019 - 52
Baking & Snack - June 2019 - 53
Baking & Snack - June 2019 - 54
Baking & Snack - June 2019 - 55
Baking & Snack - June 2019 - 56
Baking & Snack - June 2019 - 57
Baking & Snack - June 2019 - 58
Baking & Snack - June 2019 - 59
Baking & Snack - June 2019 - 60
Baking & Snack - June 2019 - Inclusions - ENGAGING THE SENSES
Baking & Snack - June 2019 - 62
Baking & Snack - June 2019 - 63
Baking & Snack - June 2019 - 64
Baking & Snack - June 2019 - 65
Baking & Snack - June 2019 - 66
Baking & Snack - June 2019 - 67
Baking & Snack - June 2019 - 68
Baking & Snack - June 2019 - 69
Baking & Snack - June 2019 - 70
Baking & Snack - June 2019 - TECHNICALLY SPEAKING - ON THE WIND
Baking & Snack - June 2019 - 72
Baking & Snack - June 2019 - Cracker Technology - BALANCED CONTROL
Baking & Snack - June 2019 - Spraying on target
Baking & Snack - June 2019 - 75
Baking & Snack - June 2019 - 76
Baking & Snack - June 2019 - 77
Baking & Snack - June 2019 - 78
Baking & Snack - June 2019 - 79
Baking & Snack - June 2019 - 80
Baking & Snack - June 2019 - 81
Baking & Snack - June 2019 - 82
Baking & Snack - June 2019 - Mixing - ZEN AND THE ART OF MIXING
Baking & Snack - June 2019 - 84
Baking & Snack - June 2019 - 85
Baking & Snack - June 2019 - 86
Baking & Snack - June 2019 - 87
Baking & Snack - June 2019 - 88
Baking & Snack - June 2019 - 89
Baking & Snack - June 2019 - 90
Baking & Snack - June 2019 - 91
Baking & Snack - June 2019 - 92
Baking & Snack - June 2019 - 93
Baking & Snack - June 2019 - 94
Baking & Snack - June 2019 - Icing and Glazing - SMOOTH AS SILK
Baking & Snack - June 2019 - 96
Baking & Snack - June 2019 - 97
Baking & Snack - June 2019 - 98
Baking & Snack - June 2019 - 99
Baking & Snack - June 2019 - 100
Baking & Snack - June 2019 - 101
Baking & Snack - June 2019 - 102
Baking & Snack - June 2019 - 103
Baking & Snack - June 2019 - 104
Baking & Snack - June 2019 - Line Isolation - HOLD THE LINE
Baking & Snack - June 2019 - 106
Baking & Snack - June 2019 - 107
Baking & Snack - June 2019 - 108
Baking & Snack - June 2019 - 109
Baking & Snack - June 2019 - 110
Baking & Snack - June 2019 - 111
Baking & Snack - June 2019 - 112
Baking & Snack - June 2019 - Weighing and Scaling - CONSISTENT ACCURACY
Baking & Snack - June 2019 - 114
Baking & Snack - June 2019 - 115
Baking & Snack - June 2019 - 116
Baking & Snack - June 2019 - 117
Baking & Snack - June 2019 - 118
Baking & Snack - June 2019 - SANITATION STRATEGIES - SOLVE FOR X
Baking & Snack - June 2019 - Meeting Preview: IBIE - PERFECTING ARTISAN
Baking & Snack - June 2019 - 121
Baking & Snack - June 2019 - IBIE Artisan Education
Baking & Snack - June 2019 - 123
Baking & Snack - June 2019 - 124
Baking & Snack - June 2019 - Meeting Preview: Pack Expo - PINNACLE OF PACKAGING
Baking & Snack - June 2019 - Events
Baking & Snack - June 2019 - 127
Baking & Snack - June 2019 - 128
Baking & Snack - June 2019 - 129
Baking & Snack - June 2019 - Featured Innovation Center
Baking & Snack - June 2019 - 131
Baking & Snack - June 2019 - Ingredients & Formulating
Baking & Snack - June 2019 - 133
Baking & Snack - June 2019 - 134
Baking & Snack - June 2019 - 135
Baking & Snack - June 2019 - Equipment & Packaging
Baking & Snack - June 2019 - 137
Baking & Snack - June 2019 - 138
Baking & Snack - June 2019 - 139
Baking & Snack - June 2019 - Patents
Baking & Snack - June 2019 - 141
Baking & Snack - June 2019 - New on the Shelf
Baking & Snack - June 2019 - MARKETPLACE
Baking & Snack - June 2019 - 144
Baking & Snack - June 2019 - 145
Baking & Snack - June 2019 - 146
Baking & Snack - June 2019 - 147
Baking & Snack - June 2019 - 148
Baking & Snack - June 2019 - 149
Baking & Snack - June 2019 - 150
Baking & Snack - June 2019 - 151
Baking & Snack - June 2019 - 152
Baking & Snack - June 2019 - AD INDEX
Baking & Snack - June 2019 - NEW PRODUCT SPOTLIGHT
Baking & Snack - June 2019 - 155
Baking & Snack - June 2019 - 156
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/baking-snack-december-2021
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/baking-snack-november-2021
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/baking-snack-october-2021
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/baking-snack-september-2021
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/baking-snack-august-2021
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/baking-snack-july-2021
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/baking-snack-june-2021
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/baking-snack-may-2021
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/baking-snack-april-2021
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/baking-snack-march-2021
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/baking-snack-february-2021
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2020_12_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2020_11_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2020_10_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2020_09_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2020_08_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2020_07_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2020_06_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2020_05_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2020_04_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2020_03_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2020_02_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_12_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_11_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_10_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_09_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_08_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_07_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_06_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_05_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_04_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_03_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_02_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2018_12_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2018_11_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2018_10_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2018_09_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2018_08_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2018_07_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2018_06_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2018_05_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2018_04_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2018_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2018_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_05_02
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2007_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2007_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2007_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2007_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2007_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2007_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2007_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2007_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2007_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2007_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2005_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2005_11_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2005_10_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2005_09_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2005_08_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2005_07_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2005_06_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2005_05_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2005_04_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2005_03_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2005_02_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_12_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_11_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_10_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_09_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_08_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_07_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_06_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_05_01
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_04_01
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_03_01
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_02_01
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2003_12_01
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2003_11_01
https://www.nxtbookmedia.com